Грб Босне из илирске хералдике | Племенито

Грб Босне из илирске хералдике | Племенито

Грб Босне из илирске хералдике

 

БОГОРОДИЦА И ГРБ БОСНЕ - ФОЈНИЧКИ ГРБОВНИК

Грб Босне који се јавља у илирским грбовницима – у златном пољу двије прекрштене црне назубљене греде које на врху завршавају крунисаним црначким главама, преко греда је постављен мањи штит с грбом Илирије – нема реалну историјску основу. Њега чини произвољно састављени грб босанског херцега, којег је измислио хроничар сабора у Констанци (1414-1418), Улрих Ришентал (Ulrich Richental), и грб Илирије који треба представљати тијесну везу између илирске идеје уједињавања свих јужнословенских земаља у једно царство и ослобађање Босне од османске окупације. Ришенталова визија грба босанског херцега, са црначким или паганским главама, лијепо је одговарала гласинама о невјерном херцегу Хрвоју за којег се говорило да је управо тих година (1414-1415) довео Османлије у Босну и поразијо војску краља Сигисмунда.

 

ГРБ БОСНЕ - ГРБОВНИК КОРЕНИЋ-НЕОРИЋА

 

ГРБ БОСНЕ - МОДЕНСКИ ГРБОВНИК

ГРБ БОСНЕ - ФОЈНИЧКИ ГРБОВНИК 

 

ИЗВОР: Emir O. Filipović, Fojnički grbovnik sa popratnim tekstom.

 

ПРИРЕДИО: Борис Радаковић

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg