ПИСМО КРАЉА СТЕФАНА ОСТОЈЕ ДУБРОВЧАНИМА О СРПСКОМ ДОХОТКУ | Племенито

ПИСМО КРАЉА СТЕФАНА ОСТОЈЕ ДУБРОВЧАНИМА О СРПСКОМ ДОХОТКУ | Племенито

ПИСМО КРАЉА СТЕФАНА ОСТОЈЕ ДУБРОВЧАНИМА О СРПСКОМ ДОХОТКУ


Напомена

Ово писмо је повезано са повељом коју је краљ Стефан Остојаиздао 15. јануара 1399. године о продаји Сланског приморја. Наиме, истог датума је написано поменуто писмо којим се од Општине тражи исплата српског дохотка. Краљ је са писмом у Дубровник послао свог дијака Степана и Раупа, слугу војводе Хрвоја. Јасно је да око хронологије у овом писму нема проблема. Писмо се налази у Државном архиву у Дубровнику. Ранија издања: М. Пуцић, Споменици српски II, 43–44, бр. 61; Љ. Стоја- новић, Повеље и писма I–1, 423–424, бр. 430.

Литература: Грађа о прошлости Босне 2, Бања Лука 2009, 122- 128, ( повељу приредио Раде Михаљчић).

Превод

Стефан Остоја милошћу Божјом краљ Срба, Босне и ктоме, нашој драгој браћи и пријатељима, кнезу и властели и Општини дубровачкој. Ето, посласмо вам драгога слугу, мештра Степана, и војводе Хрвоја слугу, кнеза Раупа, и молим вас као драгу браћу да им дате доходак српски, две хиљаде перпера, које се плаћају о Дмитровдану по обичају, како сте давали нашим родитељима, а они да вам упишу и кажу као сведоци како су примили (доходак) како је по вашем обичају, и овај лист отворен да вам је за експедиторију. Писано (од) године рођења Христова 1399, месеца јануара, 15. дан. Писа дијак Хрватин по заповеди господина краља на Усори у Лишници.