Молитва од треска, од грома, од бијеса и од града | Племенито

Молитва од треска, од грома, од бијеса и од града | Племенито

Молитва од треска, од грома, од бијеса и од градаСпис је пронађен 1905. године, у Јечмиштима код Фоче. Написан је на папирном свитку, запечаћен воском ради заштите од влаге и  смјештен у шупљину борове кладе. Након почетног оштећеног дијела записа, слиједи двадесетак муслиманских имена, становника „метеха куновског“ којима је запис намијењен, затим наслов молитве, све то исписано ћирилицом. Послије тога иде препис поруке на латинском језику са ћирилицом, коју је наводно Христос својом руком записао неком цару у Јерусалиму. То је, у ствари, ћирилска транскрипција латинског текста апокрифног писма Христовог, писаног краљу Абагорону. Након зазивања имена Исуса и Марије слиједи српски ћирилични текст молитве, али није комплетан, без завршетка. У девет одјељака заклињања овог списа има више података из Апокалипсе и апокрифне литературе, са мотивима из Новог завјета.

Интересантна су имена ђавола, које у четвртом одјељку заклињу тројица патријарха. Међу осамнаест ђавола чудних имена, има их четворица са нашим именима: Церницаш, Козодерац, Ципер и Церница.

Молитву је можда писао неки хришћанин из источне Босне, за своје сународнике који су примили ислам али су остали донекле вјерни и својој старој религији. Спис је из XV вијека, вјероватно друге половине ако не и самога краја, када је исламизација још увијек била прилично слаба. Овај спис представља неку врсту љекаруше или молитве за здравље и срећу. Занимљив је и помен метоха („метеха“) куновског, јер знамо да је метох означаво црквени или манастирски посјед, што би можда могло да значи да је и овај метох куновски некада припадао некој цркви или манастиру.

Занимљив је податак и о секти Кадезадели која је настала у XIV вијеку и трајала до XVII вијека. Пол Рико, енглески путописац уXVII вијеку забиљежио је о овој секти: „Читају Нови Завјет на словенском језику који им се доноси из Моравске и Дубровника, али читају и Куран на арапском и персијском, пију вино уз Рамазан и имају мистериозне обичаје. Потури Босне су сви из ове секте, али плаћају порез као хришћани. Поштују иконе и знак крста. Обрезују се и узимају примјер Исуса Христа да би изводили ову церемонију која је дуго била уобичајена међу Коптесима, што је једна секта грчке цркве у Египту“.

Могуће да је овај спис био у служби ове или неке сличне секте која је мјешала обичаје хришћанства и ислама, што не можемо са сигурношћу тврдити. Оно што можемо видјети из самог текста списа јесте зазивање хришћанских светаца и анђела. Тако у овом спису аутор ђаволима пријета „архангелом Михаилом“, „господом богом и четири јеванђеља“, „Христосом и светијем Јованом“, „12 апостола“ итд. Могуће је, и да су конвертити на ислам само глумили да су пригрлили нову вјеру, док су у дубини себе остали вјерни хришћанству.

 

ТРАНСКРИПЦИЈА СПИСА ПРЕУЗЕТА ИЗ КЊИГЕ МАКА ДИЗДАРА – СТАРИ БОСАНСКИ ТЕКСТОВИ:

Молитва от треска, от грома, и от бијеса и от града

Запрештају вам, дијаволе и студени граде и сухи вјетре, архангелом Михаилом, са васеми силами небескими, и Гаврилом и Урилом и Рапаилом, и Арапатилом и Епимилом и Путошем, и Румилом и Нахронотом и Паоном – да не приходите ка сијему метеху куновскому!...

Запрештају вам, дијаволе и граде, седми ријечи, које рече Христос, на крсту висећи, богу: „Оче, опрости онима који ме муче, за љубав твоју – и ја простим, за љубав твоју!...

Запрештају вам, дијаволе, славнијем престолом и серапимом -  да не приходите, дијаволе и студени граде, ка томе метеху!...

Запрештају вам, дијаволе и студени граде, трема патријарси: Аврамом, Исаком и Јаковом, јеже почивају под дубом аморијскијем, и васа имена твоја заклињају: име Анцилијаш, Бел, Вратаух, Баршан, Анкибаш, Англуш, Церницаш, Папилуш, Козодерац, Доминуш, Рек, Ципер, Ламбор, Анмиш, Церница, Акомираш, Апомири..., Араклија, Сотона и Луципер!...

Заклињем вас, дијаволе и студени граде, господом богом и четири јевангељи, и триста десет светими оци и 60 мученици, и Христосом и светијем Јованом – да не приходите дијаволе и студени граде ка сијему метеху!...

Запрештају вам, дијаволе и студени граде и сухи вјетре, седми хљеби јеже се у јевангељу помену, и отрочетом јеже прија Исус и постави пред ученике, и славнијем пришастијем Христовијем, и светијеми књижевници, и ножем и мачем јеже уреза Петар ухо рабу Пилатову, и ангели јеже отвалиста камен од гроба Христова, и страхом од недужне страже краљеве, и седми звијездами и мачем бодуштијем – да не приходите дијаволе и студени граде ка сијему метеху куновскому!...

Запрештају вам, дијаволе и студени граде и сухи вјетре, 24 старци сједешти на престолу, и муњами и громи и гласи сједешти от престола, и отроки јеже појаху пјесан господину, вапешти хадески...., и вијенци светијех јеже положише престолом, и књигами написанијем... јеже видје на престолу на деснице сједешти, и 4 ангели сједешти на четирех углијех земље (и) држешти четири вјетре земаљске, и седми печати светијеми – да не приходите дијаволе и студени граде и сухи вјетре ка метеху куновскому!...

Запрештају ти дијаволе и студени граде трстију јеже измјерена би црков божија, и бренијем јеже избра Михајла архангела са змијами, и 12 апостоли и 12 каменома – да не приходи град ка сијему метеху!...

Запрештају вам дијаволе и студени граде 40 чудеси јеже апустоли сатворише, која чудеса и зламенија пише Лука у евангелију, и славнијем пришастијем светаго духа..., и велицијем свјетлом Исаија (када) гредијаше у Дамаск..., и ангелом јеже се јави Корнилу, и снидијем светаго Петра у Ћесарију, и духом јеже порази Ирода цара, и молитвами Павловијем јеже запрети с(ве)ти Павао име ву ухо ви ва тамнице у полуношти, ва иде Павао и сила и растргоше се узи им – да не приходите сијему метеху!...

Станем добре, станем добре, станем са страхом божијем, да стане град, да не иде на сије метех!... И гла(гол)ему господ рече: „Глагољи сију молитву: Од градаста ви господи помилујста ви, господи помилуј; архангеле Михаиле и Гавриле и Уриле и Рапаиле и Арапатаиле и Епимиле и Путоше и Румиле и Нахроноте и Паоне, саблудите сијега метеха куновског, од злаго дажда и от дијавола и от чина и от богате те богацтвом богатога Симеона Стлупника, умножите васакем благом за љубав васемога бога Саваота – важем метеху“...

 

ИЗВОР: Mak Dizdar, Stari bosanski tekstovi, Sarajevo 1969.

ПРИРЕДИО: Борис Радаковић

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg