Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ | Племенито

Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ | Племенито

Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ


слике

Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ
Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ
Горан Ж. Комар за Племенито: НЕКИ ПРАВОСЛАВНИ СПОМЕНИЦИ ПИВЕ

Истраживачка екскурзија кроз неколико пивских села изведена је дана 18. и 19. јуна о. г. Најприје је обављена посјета цркви Светог Николе у Горњој Брезни и њезином гробљу које свједочи континуитат укопавања од касног средњег вијека. Црква је подигнута 1896. године. Надгробни споменици средњег вијека могли би припадати 14. и 15. вијеку. На њима нема натписа. У порти, у зони иза апсиде, уочавају се два старија надгробна Крста. У гробљу Доње Брезне  (лок. Стублине) постоји старо језгро које свакако припада средњем вијеку. Његови споменици позиционирани су у средишњем дијелу активног православног гробља које се одликује присуством високих, умјетнички и занатски веома фино обликованих надгробних Крстова на масивним постаментима са ћириличним натписима. У средишњем дијелу гробља истиче се стећак типа високог сандука димензија: 1,67 х 0,56 х 0,76 м са клесаним рељефним Крстовима на обје уже стране, као и дјелимично утонула плоча грубље израде димензија 1,58 х 0,87 са представом Крста на горњој плохи. Сам Крст има димензије 0,69 х 0,43, док његов округли вршни дио у пречнику захвата 0,25 м. На једној плочи веома пажљивим посматрањем уочава се на горњој плохи захваћеној процесом интензивног хемијског растакања траг могућег натписа који би у свом источном дијелу казивао име ВУЧИЋА. Познати истраживач стећака Шефик Бешлагић помињао је ова гробља у Брезнама. У његово вријеме, шездесетих година 20. вијека, избројано је четрдесет и три стара споменика (Š. Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 438).

У активном православном гробљу села Горанско уочена су два старија Крста димензија: 1,17 х 0,58 х 0,29 м – западни; 0,83 х 0,76 х 0,25 м – источни. Крстови су позиционирани у западном дијелу гробља. Ови споменици, као и они у Брезнама, могли би по свом облику и димензијама припадати периоду 16-18. вијека.

У селу Борковићи, високо изнад кањона Комарнице, на кречњачком платоу који је ка истоку заграђен гребеном Божура, а који се још источније уздиже у гребене Вјешалица и Трескавац, лежи православна црква Светог Јована. У њеној порти се налазе два старија Крста (16-18. вијек). Један, на својој западној страни, чува представу Христоса.

На планинском превоју уз пут ка Боричју, на једној главици, налази се некропола састављена од петнаест средњовјековних надгробних споменика међу којима се виђају и примјерци солидне израде и већих димензија (Мраморје). Околина  овог старог гробља неодољиво подсјећа на пејсаж Гргурских Бара са гребеном Ковиоца код Гацка гдје се налазе чак и слични споменици, само у много већем броју. Некропола је компонована од три групе споменика. Некрополу је помињао Шефик Бешлагић који је понудио грубљи опис (Š. Bešlagić, Stećci..., 1971, 438). Међутим, поједини елементи, иначе оскудне ликовности ових старих споменика, побуђују пажњу. Научна литература о стећцима препуна је тврдњи о јеретичком карактеру и припадности ових масивних споменика. На три од петнаест споменика у некрополи налази се представа животодавног Крста. Један споменик-стећак у јужном дијелу некрополе чак је исклесан у облику великог Крста на постољу (бр. 3 на скици). На још два стара споменика налазе се клесане представе Крста димензија: 0,50 х 0,33 и 0,40 х 0,42 м.

 

Споменици у некрополи Мраморје:

 

1. 1,64 х 0,92 х 0,28 м

2. 1,65 х 1,00 х 0,28 м (са клесаном представом Крста: 0,40 х 0,42 м)

3. 1,58 х 0,75 х 0,28 (Крст са постољем)

4. 1,91 х 1,26 х 0,35 м

5. 1,92 х 1,08 х 0,33 м

6. 1,70 х 1,13 х 0,58 м

7. 1,53 х 0,88 х 0,54 м (сандук са постољем)

8. 1,75 х 0,94 х 0,35

9. 1,71 х 0,87 х 0,26 м

10. 1,70 х 0,97 х 0,34 м

11. 1,48 х 1,16 х 0,53 (високи сандук са постољем-преваљен)

12. 1,52 х 1,44 х 0,53 (високи сандук са постољем-јако оштећен у горњем дијелу)

13. 1,47 х1,52 х 0,55 м (високи сандук са постољем-преваљен)

14. 1,30 х 0,83 х 0,54 м

15. 1,85 х 0,83 х 0,22 м


 Скица некрополе Мраморје код Борковића


Стећак-Крст у средњовјековној некрополи Мраморје код села Борковићи


Централни дио некрополе Мраморје - Борковићи Надгробни споменик Недића у порти цркве Св. Јована у Борковићима са представом

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg