Црквена организација у Доњим крајима | Племенито

Црквена организација у Доњим крајима | Племенито

Црквена организација у Доњим крајима

15:27:46 26.11.2015

novost ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ЗЕМЉАМА ДОЊИХ КРАЈА

У папским изворима спомињу се три конфесије у Доњим Крајима: римокатолици, православни (шизматици), и тзв. јеретици.

Карта преузета из: Јелена Мргић-Радојчић, Доњи Краји-Крајина средњовековне Босне, Београд, 2002.