„Неоткривено“ мраморје са Мајевице | Племенито

„Неоткривено“ мраморје са Мајевице | Племенито

„Неоткривено“ мраморје са Мајевице

Мајевица и њене падине према сјеверу и ријеци Сави представљају границу распростирања мраморја. Данас нам је сасвим јасно и видљиво како се та средњовијековна култура клесања споменика, култура писања ћирилице, ширила из своје постојбине Херцеговине према сјеверу, све  до ријеке Саве. Један народ, једна вјера исте дијачке и клесарске школе.


Сл.1 Исто ћирилично писмо, исти облици слова, иста смисао, на херцеговачком и мајевичком мраморју

Јањари

На Мајевици има много, од наших очију сакривених мрамова ,,неуписаних у књигу“, а временом по који изрони, као што је то случај са мрамором у Јањарима.

Године 2009. у самом мјесту Јањари (општина Угљевик) приликом копања темеља за нови Дом културе, откопан је мрамор са веома очуваним ћирилчиним натписом који гласи:

-------------------ДУВАNОВH(Ч)

ОNУ-----NА----NHbN---ЖЕ---

ПОСТАВH БHЛHГb СNb---У

Сл. 2. Мрамор са ћириличним натписом у Јањарима

Веселиновац - Мраморје

За разлику од овог случајног археолошког налаза, на Мајевици постоје некрополе или усамљени мраморови покрај којег локално становништво вијековима живи и које зна за њих, али стручна литература није упозната са њиховим постојањем.

Тако је нпр. случај са средњовијековним спомеником у селу Веселиновац крај Лопара. На локалитету ,,Мраморје“ налази се усамљени мрамор, не правилног облика, усађен у земљу.

Сам назив ,,Мраморје,, нам сугерише да је ту, можда, некада било и више споменика који нису сачувани.

Мјештани који знају за овај споменик, тврдили су да се на њему може прочитати име покојника и да постоји украс ,,ашова,,. Утврђено је да натпис није сачуван, али да постоје одређене контуре некаквих украса.


 Сл. 3. Споменик на Мраморју - Веселиновац

Споменик није познат стручној литератури !

 

Лабуцка - Мраморак

Локалитет на брежуљку Мраморак у селу Лабуцка, општина Лопаре такође није археолошки истражен и спомиње се само у  монографији ,,Лабуцка на Мајевици“ – аутора Раде Тојића.

Некрополу на веома занимљивом узвишењу, непосредно уз сеоско, православно гробље чине два лоше очувана споменика без видљивих натписа или украса...


Сл. 4. Мраморак - Лабуцка

Некропола није позната стручној литератури !

 

Козјак - Прокопац

На православном гробљу, села Козјак, тачније на локалитету званом Прокопац налази се некропола коју чине 3 споменика стуба и једна плоча. Споменици су лоше очувани, утонули у земљу и без видљивих натписа или украса.


Сл. 5. Споменик некрополе Прокопац

Једна од занимљивости која се веже за ову некрополу је сам назив-топоним ,,Прокопац,,. У повељи последњег босанског краља Стефана Томашевића, октобра 1458. писане у Жепчу, којом поклања одрећене посједе на Мајевици великом логотету Стефану Ратковићу, помиње се поред, Теочака, Тобута, Лукавице, Пељава и село Прекопац...  Једини топоним Про(е)копац који је остао и до дан данас је баш овај.

Некропола није позната стручној литератури !

 

Некропола Потраш

Некропола Потраш се налази на брежуљку неколико стотина метара од главног пута Прибој – Тузла. Некрополу чини неколико стећака ,сљемењака лијепо обрађених и очуваних али, на жалост без видљивих натписа и украса.


Сл. 6. Споменик некрополе Потраш

Некропола није позната стручној литератури !

 

Поред ових горе већ описаних некропола, за сада постоје још двије веома занимљиве некрополе, са још занимљивијим споменицима, али да не би дошло до њиховог скрнављења нећемо одати тачну локацију.

Локалитет ,,Мајевица 1,,

Овај споменик у облику огромног стуба иако, некада давно оштећен и сада задивљује својим изгледом и масивношћу. По причи мјештана ,приликом некаквих грађевинских радова који су се изводили у непосредној близини споменика, пронађен је људски скелет којег су радници пренијели и по православном обреду сахранили на другом мјесту. Споменик је украшен, са стране уздужним жљебовима, а са једне од страна видљиви су остаци украшавања крстом или мачом.


Сл. 7. Средњовјековни споменик

Споменик није познат стручној литератури !

 

Локалитет ,,Мајевица 2,,

У близини локалитета ,,Мајевица 1.,, на православном гробљу налази се некропола од десетак сандука, лијепо обрађених али зараслих и утонулих у земљу. На њима нису примјећени натписи ни украси, а међу њима се истиче споменик тј. исти онакав стуб који описашмо у претходном опису некрополе ,,Мајевица 1.,, Вјероватно исти мајстори исклесаше и овај споменик.


Сл. 8. Споменик-стуб

Некропола није позната стручној литератури !

 

На Мајевици постоји још много мраморја ,,скривеног,, од очију јавности и на жалост много  уништених споменика људским немаром за које никада нећемо сазнати да су постојали.

 

АУТОР: Војин Спасојевић, уредник сајта Мраморје

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Мраморје Стећци Ћирилица