Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica | Plemenito

Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica | Plemenito

Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica


slike

Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica
Stećci oko Blatačkog jezera kod Konjica

Selo Blace se nalazi na visoravni ispod planine Lovnice (ogranak Bjelašnice) u čijem trokutu su smještena još i sela Čuhovići i Vrdolje. Nadmorska visina sela je 1215 m.

Nacionalni spomenik čine:

- Blatačko jezero sa okolnim pejzažom površine 2 hektara i dijelom kanjona Rakitnice;

- Četiri praistorijske grobne gomile i nekropola sa 15 stećaka na lokalitetu Kosan-krst;

- Praistorijska grobna gomila i nekropola sa 12 stećaka na lokalitetu Viš stijena;

- Praistorijska grobna gomila i nekropola sa tri stećka na lokalitetu Bubaluša;

- Nekropola sa osam stećaka na lokalitetu Kod Čekića;

- Praistorijska grobna gomila i osamljeni stećak na lokalitetu Komadinov do;

- Nekropola sa sedam stećaka na prostoru aktivnog pravoslavnog groblja i nekropola sa devet nišana u blizini lokaliteta Komadinov do.

Na sjeveroistočnoj strani naselja leži Blatačko jezero na nadmorskoj visini 1156 m, a oko njega na sedam lokaliteta raspoređene su nekropole sa stećcima i nišanima.

Sa istočne i južne strane naselja prostire se veliki kanjon Rakitnice, preko kojeg se pruža pogled na vrhove Visočice.

Kulturni pejzaž Blatačkog jezera smješten je na planini Bjelašnici, na granici sa planinom Visočicom između kojih se nalazi kanjon rijeke Rakitnice u pejzažu izuzetne ljepote, te sa visokim stepenom biodiverziteta flore i faune.

Geografski se prema prirodnom položaju planina Bjelašnica dijeli na bosansku (prema Hadžićima, Pazariću, Trnovu i Raštelici), na sjevernim padinama i bez stalnih naselja, i na hercegovačku, na južnim padinama sa stalnim naseljima.

Južni dio Bjelašnice proteže se sve do desne (bosanske) obale rijeke Neretve. Upravo na ovom području je Pavo Anđelić evidentirao najznačajniju skupinu tumula – kamenih gromila sa područja opštine Konjic.

Promjer gromila iznosi uglavnom do 3,10 m, a visina od 0,5 do 2 m i imaju i svoja posebna imena, npr: Kiridžijska gromila, Straža, Velika gromila i Kosan krst.

Naziv i položaj ovih gromila ukazuje i na njihovu funkciju objekata podignutih možda radi kultnih, saobraćajnih i odbrambenih potreba.

Područje sa tumulima nadmorske visine 1200 – 1400 m služilo je uglavnom kao planinski pašnjak, a iskorištavali su ga dijelom stanovnici spomenutih sela, a dijelom polunomadski stočari iz donje Hercegovine (Humljaci).

Blatačko jezero, na karstnoj zaravni planine Bjelašnica, 21 kilometar istočno od Konjica, je pravougaonog oblika, do 500 m dugo i 140 m široko.

 

Preuzeto sa sajta OPŠTINE KONjIC

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Crkva Gradina