STARI GRAD ZVORNIK | Plemenito

STARI GRAD ZVORNIK | Plemenito

STARI GRAD ZVORNIK


slike

STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK
STARI GRAD ZVORNIK

Zvornik, grad uz lijevu obalu Drine s podgrađem istog imena, 74 km od ušća ove rijeke u Savu i 53 km od Srebrenice, središta bosanskog rudarstva srednjega vijeka, smatrao se ključem Drine, a i u njegovoj okolini bilo je ruda. Zvornik se po prvi put spominje 1412 g. Od 1433 do pada despotovine 1459 bio je u sastavu Srbije. Turci su ga zauzeli 1463. Zbog prelaza preko Drine imao je Zvornik u srednjem vijeku kao i kasnije veliku važnost. Podgrađe je prije turske okupacije, a i kasnije bilo spojeno kulama i zidinama s glavnom kulom, što je stajala na 407 m visokom Velavniku. Bio je to vrlo jak grad i branio je put prema Srebrenici, Sarajevu i Tuzli.

Turci su grad proširili, i tako su ovdje nastala dva grada: Gornji i Donji. Podgrađe se razvilo u veću varoš. Po opisu Evlije Čelebije bila su ovdje dva grada s jednim dizdarom i 150 čuvara. Tu je bio ambar, čatrnja i kula za municiju. Pred gradom stajao je top dug pedeset pedalja, kroz koji se mogao čovjek provući. Ovaj top spominje i Francuz Quiclet. Po njegovom opisu grad je bio u slabom stanju, što je lako shvatljivo, jer je Zvornik poslije 1526. izgubio svoju stratešku važnost, ali ju je ponovno zadobio nakon 1699. Poslije Karlovačkog mira zvornički je grad bez sumnje više puta popravljan, ali do nas su doprli pisani podaci o tome samo iz 1777. i 1849. Od XVIII stoljeća oba zvornička grada imaju svoje dizdare napose, a Zvornik je od istog vremena sijelo i kapetanije.

Dok je Zvornik bio u turskoj vlasti, četiri je puta bio opsjedan. Godine 1464. opsjedali su ga Mađari, a 1688, 1717. i 1737. Austrijanci.

Nakon što je Matija Korvin odbio Turke od Jajca 1464 g., opsjeo je Zvornik. Opsada je trajala od 8. 10. do 9. 11. Vojska je brojila 26—30.000 momaka, a vodio ju je Mirko Zapolja. Čim je bosanski sandžakbeg Mehmedbeg Minet-oglu saznao da kralj gradi most preko Save kod Rače, opremio je u zvornički grad 500 po izbor junaka pod zapovjedništvom Skenderbega Mihal-oglu. Korvin je doveo pod Zvornik brojne topove i druge sprave za opsadu. Pošto je dobro osigurao put, kojim bi mogla doći turska pomoć, počeo je tući grad iz topova, a onda je zapovjedio juriš. I sve je bilo uzalud. Zvornička je posada u teškom momentu saznala da joj se sprema pomoć i to ju je silno ohrabrilo. Ova je vijest kod Mađara stvorila paniku i kralj je digao opsadu i skoro u divljem bijegu povukao se preko Save. U prikazivanju uzroka povlačenju, kao i u hronologiji, ponešto se razlikuju Taloci i Truhelka.

Godine 1688. zauzeli su Austrijanci na kraće vrijeme Zvornik. Oko 4000 izbjeglica sklonilo se u Sarajevo i čim su se Austrijanci povukli, oni se povratiše u svoj zavičaj. Druge dvije opsade bile su bezuspješne. Pri zadnjoj opsadi zarobio je dapače Ahmed-paša nešto vojnika i zaplijenio razne sprave. O ovim opsadama govore narodne pjesme u Hormannovu zborniku (knj. I. br. 15 i 16).

Od zvorničkih dizdara po imenu su mi poznati: Abdulgani-aga, sin Alijagin, 1711, Osmanaga 1803 i Sulejmanaga, sin Mustafagin. Ovaj zadnji bio je dizdar Donjeg grada i umro je prije 23. 03 1818. Timar Abdulgani-agin bio je u selu Tabundži (?). Godine 1838. grad je pronađen u dobrom stanju. Tada je u ovom gradu bilo 85 topova, od toga 46 u arsenalu. Osim toga bio je dobro snadbjeven municijom i hranom. Turci su u njemu držali posadu do 1878. I austro-ugarska uprava držala je u Zvorniku svoju posadu sve do 1918. Od 1878. grad je znatno popravljen. Od kraja XVIII stoljeća smatrao se Zvornik najtvrđim gradom Bosne.

 

IZVOR: Hamdija Kreševljaković, Stari bosanski gradovi, Naše starine 2, Sarajevo 1954.

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Grad Gradina Srednji vijek Bosna