NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE | Plemenito

NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE | Plemenito

NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE


slike

NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE
NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE

Desetak kilometara od  Ustikoline prema Jabuci, nalazi se nekropola stećaka na mjestu Presjeka. Nekada se,kaže narodno predanje, nazivala Crkvine. Nekropola danas broji 158 stećaka od kojih je najveći broj utonuo u zemlju, a dio je oštećen. Nekropola je 1971. godine brojala 234 stećka. U ratu od 1992. do 1995. nekropola je korištena u vojne svrhe. Razoravana je i prekopana.

Većina stećaka je dobro obrađena. Među njima se po kvalitetu obrade izdvaja sljemenjak s postoljem i nekoliko sanduka. Put koji je izgrađen ne tako davno, presjekao je nekropolu na dva dijela. Stećci u ovim nekropolama su nastali u periodu od XIII do XV vijeka.

O  porijeklu naziva, narodno predanje pamti nekoliko legendi. Jedna od  njih kaže kako su se na tom mjestu sukobile dvije moćne vojske. Vojska  gospodara Stare Hercegovine moćnog hercega Stefana i neznanog turskog sultana, koji je krenuo u pohod preko Drine. Vojske su se potukle i žestoko posjekle. Po tome i naziv Presjeka.

U turskoj vojsci je, veli dalje legenda, bio jedan neobični princ. Kad je krenuo iz Carigrada ponio je nadgrobni spomenik, nišan, urađen od bukovog drveta. Okačen na kožne kaiševe, biljeg mu je uvjek bio na leđima. Kad je pošao, pozdravio se sa svojima i rekao da se više nikada neće vratiti. Ako u borbama ne pogine, onda će tamo u tuđem svijetu, gdje se vojska nastani, ostati da živi do kraja života. Ako pogine drveni nišan će mu biti nadgrobni biljeg po kome će ga pronaći i prepoznati. Taj mladić je poginuo na Presjeci, a na grobu u koji je sahranjen, poboden je biljeg koji je nosio na leđima. Iz tog drvenog nadgrobnika iznikla je neobična bukva. Njene grane su  spletene i povijene po zemlji. Narod ovo čudno drvo naziva „sveta bukva“ i pripisuje joj natprirodne moći. Vjeruje se da će onoga koji na bilo koji način ošteti to drvo snaći neka nesreća i zlo u porodici.

 

PRIREDIO: Uglješa Skoko iz Čajniča

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Crkva