NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA | Plemenito

NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA | Plemenito

NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA


slike

NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA
NEKROPOLA SA STEĆCIMA POLjICE NA PLANINI VISOČICI KOD KONjICA

Lokalitet Poljice nalazi se kod Velikog jezera na planini Visočici, na nadmorskoj visini od 1691m. Sjeveroistočno ispod brda Ljeljen, na tom lokalitetu se nalazi nekropola sa 49 stećaka (33 ploče, 10 sanduka i 6 sljemenjaka). Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su i dobrim dijelom oštećeni i prevrnuti.

Orjentisani su u pravcu istok-zapad, izuzev 3 primjerka koji leže po pravcu sjever-jug. Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 7 ploča, 1 sanduk i 3 sljemenjaka, a ukrasi su: bordura od povijene loze sa trolistom i od kosih crta, friz od povijene loze s trolistom, tordirana vrpca, bordura od cik-cak linija, jednostavne arkade, polumjesec i originalne predstave muškarca koji drži dijete i muškarca sa štapom, uz konja i pticu.

Preuzeto sa sajta: OPŠTINE KONjIC

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Mramorje Stećci