NATPIS NA GROBNOJ PLOČI RADOSAVA HERAKOVIĆA U NEKROPOLI BOLjUNI II | Plemenito

NATPIS NA GROBNOJ PLOČI RADOSAVA HERAKOVIĆA U NEKROPOLI BOLjUNI II | Plemenito

NATPIS NA GROBNOJ PLOČI RADOSAVA HERAKOVIĆA U NEKROPOLI BOLjUNI II

Pažljivim markiranjem slovnih znakova u natpisu Radosava Herakovića u donjem dijelu srednjovjekovnog groblja u Boljunima (Bjelojevići) kod Stoca, došao sam do uvjerenja da je natpis ranije objavljivan pogrešno. Takođe, i od strane zaslužnog epigrafičara Marka Vega. Glavna pogreška odnosi se na imenicu Golubača koja je trebala da predstavlja ime baštine u kojoj je Radosav sahranjen.

Tokom istraživanja starih ćiriličnih natpisa u Hercegovini, posebnu pažnju sam obratio bogatom fundusu u okolini Stoca. Najprije, dakako, Boljunima. Obzirom da su u poslednje vrijeme jako često objavljivani radovi (i stručni) koji su se bavili natpisima iz ove nekropole, a objavljivani su na temelju rezultata uvaženog Marka Vega, želim ovom prilikom ukazati na pogreške u analizama ovih epitafa. Uzeću za primjer natpis Radosava Herakovića.

Natpis je uklesan na zapadnom i središnjem dijelu ploče dimenzija: 1,80 h 0,98 h 0,40 m koja leži u krajnjem istočnom rubu donje nekropole u Boljunima (nešto sjevernije od spomenika Bogavca i Taraha. Već i pogledom na rezultat M. Vega moglo se naslutiti da nešto nije u redu sa prepoznavanjem slova šestog reda natpisa. U tome redu su i napravljene krupne greške. Autor i njegovi prethodnici u tome redu pronalazili su riječ: GOLɤBAVN o čemu ne može biti ni govora. Sigurno je da je i u ovom slučaju došlo do analiza natpisa po vlažnom vremenu, ili oslanjanju na odlivke. Međutim, petorica istraživača objavljivali su ovaj natpis pa je stoga jasno da je praktikovano oslanjanje na crteže prethodnika bez neposrednih provjera. Takođe, sedmi red natpisa koji bi po M. Vegu bio sastavljen od tri znaka, pružen je posve pogrešno. U njemu se nalazi pet slova: Z V A H Ь. Kod tumačenja, pomišljao sam i na alternativno rješenje nalaženjem glagola kovati: K(O)VAHЬ. No, tada bi „omega“ bila položena uspravno. Evo kako zapravo izgleda natpis Herakovića:


A SE LEŽN RADOS

AVЬ HERAKOVN

ĆЬ VO LEGOHЬ

NA SVO(N)N PL

EME(NN)TON

VO MN(SL)NAH N K

(A)Z(N)VAHЬ/ KVAHЬ?

LAKA

BL(A)

GA

 

„Ovdje leži Radosav Heraković. Ovo legoh na svojoj plemenitoj. Ovo mislijah i kazivah. Laka blaga (zemlja).“

M. Vego ovako donosi natpis: A SE LEŽN RADOSAVЬ HERAKOVNĆЬ VO LEGOHЬ NA SVN PLEMETON GOLɤBAVN I DЬ E LAKA BLGA. Zatim: A se leži Radosavь Herakovićь. Ovo legohь na svojoj plemenitoj Golubači, i d (da) je [zemlja] laka, bl[a]ga! Autor natpis pravilno opredjeljuje 15. vijeku. U prilog ovakvom datovanju (možda prva polovina 15. vijeka) govorio bi oblik slova V kao uspravljenog pravougaonika , oblik slova Ć , slova K , slova M (šire i niže M kosih strana) i ostale karakteristike slovnih znakova koje u cjelini odgovaraju natpisima 15. vijeka. Skrenuo bih pažnju na oblik slova Z – početnog slova sedmog reda koje je izvedeno poput ovoga slova u natpisu Ostouše Pakpala iz Dečana (1377) ili Vlatka Vlađevića iz Lađevića kod Rogatice (početak 15. vijeka).
Snimak natpisa, vjerovatno nekog odlivka Marka Vega u drugom tomu njegovog Zbornika. Valja obratiti pažnju na šesti i sedmi red natpisa u kojima nedostaje prvo slovo, slova 3. i 4. su Lɤ a tu postoji samo jedno jasno M, zatim slovo 5. B koje jednostavno ne postoji ni u tragovima, slovo 7. V kao i 10. gdje nije viđeno K. Sedmi red je potpuno pogrešan. Ovdje nema slova D. Natpis je trpio od procesa hemijskog rastakanja u središnjem dijelu i više sjeverno gdje se formira prostrana plitka lakuna koja drži vodu.

 

AUTOR: Goran Ž. Komar 

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Ćirilica