Lokalitet Dugo Polje | Plemenito

Lokalitet Dugo Polje | Plemenito

Lokalitet Dugo Polje


slike

Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje
Lokalitet Dugo Polje

Nekropola stećak sa  lokacije Dugo polje  na oko 1200 metara nadmorske visine, koje se nalazi u Parku prirode Blidinje blizu istoimenog jezera na području opština Posušje i Jablanica, sastoji se od 150 stećaka. Od tog broja, 72 stećka su u obliku ploče, 59 sanduka, 14 visokih sanduka, 4 u obliku sarkofaga na postolju i jednog bez postolja.

Ukupno 32 stećka su ukrašena raznim ukrasima od kojih je najčešći motiv rozete. Od ostalih ukrasa motiv krsta se javlja 19 puta, 16 polumjeseca, osam kružnih vijenaca se nalazi na četri stećka dok se na jednom stećku nalaze spiralne linije. Na tri mjesta nalaze se štit i mač, a na jednom samo mač. Dva štita krasi heraldički motiv rozeta i ljiljana

Prikazi lova nalaze se na 5 stećaka, imamo i prikaz dvije viteške borbe i dva narodna kola, jedno koje čine samo žene a drugo mješovito. Na jednom stećku imamo prikaz gdje tri loka izlaze iz tornja. Na dva stećka nalaze se Jelen sa podignutom glavom i konj, a sama ruka na jednom stećku. Na nekim stećcima se nalaze prikazane i ljudske figure sa rukama na grudima ili podignutim rukama. Najzanimljivija je figura mitološke životinje, vjerovatno krilatog konja, koji se nalazi uz zmiju.

Literatura: Šefik Bešlagić, Stećci na Blidnju, Zagreb, 1959.

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Mramorje Stećci