Kaursko groblje na Borcima | Plemenito

Kaursko groblje na Borcima | Plemenito

Kaursko groblje na Borcima


slike

Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima
Kaursko groblje na Borcima

Selo Borci, udaljeno dvadesetak kilometara jugoistočno od Konjica, nalazi se uz regionalni put Konjic - Boračko jezero – Glavatičevo - Kalinovik, na valovitim istočnim izbrešcima planine Borašnica, na Boračkoj visoravni.

Nekropola sa 121 nadgrobnim spomenikom smještena je na malom uzvišenju uz sami put. Sa istočne strane puta diže se kosa na čijem se vrhu nalazi praistorijska gradina. Arheološki nalazi iz starijeg i mlađeg željeznog doba svjedoče da je područje Boraka bilo naseljeno već od praistorije. Već u to doba ovim lokalitetom je prolazio karavanski put.

Među stećcima leže i tri okrnjena miljokaza ovdje upotrebljena kao nadgrobni spomenici. Inače, vrijedno je napomenuti kako je glavna rimska cesta išla pravcem: Narona – Dubrave - Nevesinjsko polje - Konjic i na toj maršuti su inače evidentirani mnogobrojni miljokazi, od kojih su neki korišteni i kao nišani-bašluci. Nekropola leži na površini od oko 1000 kvadratnih metara. Na nekropoli su većinom, osim dva sljemenjaka, zastupljeni stećci u obliku sanduka, ploča i prelaznog sanduka ka pločama.

Ukrašeni spomenici se nalaze u centru nekropole, osim jednog u grupi pri ulazu. Ukrasi na 12 stećaka su izvedeni u polureljefu ili su urezani.

Istorijsko područje - Nekropolu stećaka na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima je u martu 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


Preuzeto sa sajta: OPŠTINE KONjIC

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Mramorje Stećci