Hvalov zbornik | Plemenito

Hvalov zbornik | Plemenito

Hvalov zbornik


slike

Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik
Hvalov zbornik

Hvalov zbornik je srednjovjekovni vjerski spis, kojega je napisao krstjanin Hval za hercega splitskog i vojvodu bosanskog, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 1404. godine. Danas se ovaj spis čuva u Univerzitetskoj biblioteci u Bolonji u Italiji. Biblioteci ga je poklonio papa Benedikt XIV.

U Hvalovom zborniku nalaze se rasprave Jevesevija Cezarijskog, Doroteja Tirskog, Epifanija Kiparskog, Euthalija Đakona i Pseudo-Eustatija, sve vizantijski pisci koji nisu prevođeni na zapadu. Ovo pokazuje da kulturna povezanost Bosne sa istočnim ogrankom južnoslovenske književnosti nije bitnije narušena promenom crkvenih prilika i organizacijom crkve bosanskih krstjana sredinom XIII vijeka.

U Hvalovom zborniku nalazi se nekoliko minijatura koje su neki istraživači nepotrebno povezivali sa jeretičkim učenjem. Danas je utvrđeno da je ikonografija tih minijatura hrišćanskog karaktera.

 

Literatura: D. Dragojlović, Istorija srpske književnosti u srednjovekovnoj bosanskoj državi, Novi Sad, 1997; D. Dragojlović, Krstjani i jeretička crkva bosanska, Beograd, 1987; S. Cekol, Filatelija: Motivi prigodnih maraka, Hvalov zbornik, http://www.matica.hr , pristupljeno 23.11.2015.

 

PRIREDIO: Boris Radaković. 

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Crkva Zapis Relikvije Jevanđelje Ikona