Goran Ž. Komar, GATAČKI KNEZ JOVAN ZIMONjIĆ MANASTIRU KOSJEREVO 1813. GODINE | Plemenito

Goran Ž. Komar, GATAČKI KNEZ JOVAN ZIMONjIĆ MANASTIRU KOSJEREVO 1813. GODINE | Plemenito

Goran Ž. Komar, GATAČKI KNEZ JOVAN ZIMONjIĆ MANASTIRU KOSJEREVO 1813. GODINE

Shodno svom temeljnom opredjeljenju pružanja narodu Hercegovine što većeg broja istorijskih spomenika ove svete zemlje na uvid, i ovom prilikom objavljujemo jedan izvorni dokument koji je nastao u Gacku 1813. godine. On ima visok značaj za istoriju preznačajnog hercegovačkog manastira Kosjerevo, ali i Gacko i njegovu znamenitu porodicu Zimonjića. U pitanju je darovnica gatačkog kneza Jovana Zimonjića manastiru Kosjerevo. Dokument je sačuvan u Arhivi manastira Kosjerevo. Snimak i prepis poklonili smo nedavno crkvi Svete Trojice u Garevi gdje je dokument i nastao.

Svi toponimi pomenuti u darovnici pripadaju živom toponomastičkom fondu. Zanimljiv je i pomen  jednoga od svjedoka na darovnici Đuke Manožića, pripadnika stare isčezle loze u Garevi koje predanje smješta u blizinu Crkvine, velike grobne gomile sa nekropolom srednjeg vijeka. O crkvini se kazuje da je nekada postojao manastir.

 

Crkvina u Garevi sa stećcima i nadgrobnim krstom Toma ZimonjićaPOTVRDA GATAČKOG KNEZA JOVANA ZIMONjIĆA MANASTIRU KOSJEREVO O KOSJEREVSKOM POSJEDU U GAREVI - transliteracija

1813 fervara :6:

 

Neka se zna po ovome istome pismu

iliti temesuću kako ja isti pokorni

knez Jovan Zimonjić podpisag ~

crkvi kosjerevskoj u Garevi zemlje ise

treće što je bilo ot starine [kosjerevsko] pak mos

kovskoga vremena po carskome sene

tu prešla na kneza Jovana i te uviz

učinjena s vezirskojem hemrom i spai

nskijem marivetom pak podvigom

i umeljenijem (!) aći Dionisija igumna~

kosjerevskoga dado(g) o sve te zemlje ise

treće i više njivu od Šinika uševa

za ljubav i te crkve i aći Dionisija i sv

ako parče imenom: prvo kuća od starine

i do za crkvom i Perovića njiva i lopar

u Mokrom dolu i strmina i kod Jelenka

njiva i pod Glavicom njiva i tri dolini

ce na gredi i Časnu baru i štagoć je nasko

zemlji bilo davanja spainskoga i ćesi

ma i vergije sve osta pri mojoj ilaci

a manastirsko osta o svašta mear.

 

I ovome pismu

šaiti biše na svakome sudu prvo mula Suleim Sirić

i Omer bajraktar Arnautović is Korjenića i Alib

baša Slijepčević i knez Radoica Todorov

i Đuka Manožić i Sava Davidović

i ja ististi (!) knez Jovan podpisag

svo(j)om rukom i svoj mur dog (!)

 

[u krajnjem donjem lijevom uglu hartije otisak malog okruglog pečata, vjerovatno kneza Jovana Zimonjića. Detalji se teško razaznaju]

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Crkva