CREPOVIĆI (HERCEGOVAČKI) | Plemenito

CREPOVIĆI (HERCEGOVAČKI) | Plemenito

CREPOVIĆI (HERCEGOVAČKI)

 

„Počteni vitez“ Pribislav Vukotić, „komornik“ hercega Stefana Vukčića Kosače, spadao je u najuži krug poverljivih hercegovih dvorjana. Verovatno se zato  pojavljuje kao jedan od svedoka i izvršilaca testamenta hercega Stefana, diktiranog mileševskom mitropolitu Davidu, 21. maja 1466. godine. O poreklu Pribislava Vukotića nema preciznih podataka, i jedino se ponešto može zaključiti iz drugog prezimena koje je upotrebljavao. Pored prezimena Vukotić, bez sumnje dobijenog po ocu — u jednom dokumentu pomenut je kao „Prebisano de Vuchota“ — nosio je i prezime Crepović (odnosno Crijepović), kako je u nekoliko mahova zabeležen u Dubrovniku. Očigledno se radi o ne retkoj pojavi prisutnoj kod vlasteoskih porodica u dubrovačkom zaleđu da se, pored uzimanja patronimika, zadržava i jedno prezime kroz više generacija. Pribislav je, prema tome, verovatno pripadao porodici Crepovića za koju se zna da je u to vreme živela u Foči. Iz ove porodice poznata su i braća Radivoj, Rade (Radeta) i Radijenko Crepović, trgovci; Radeta je više godina bio i knez Foče. Ovi članovi porodice Crepović svakako su pripadali prethodnoj generaciji, u kojoj se ne pominje ime Pribislavljevog oca Vukote, inače vrlo često među fočanskim trgovcima.

Pribislav Vukotić—Crepović takođe se bavio trgovinom, neposredno poslujući sa italijanskim gradovima. Od sredine XV veka počeo je da vodi trgovačke poslove hercega Stefana Kosače; kasnije je bio njegov savetnik i diplomata, a u drugoj polovini 1458. godine postao je hercegov komornik. Jedno vreme obavljao je funkciju kneza Foče. Posle smrti hercega Stefana bio je, sve do 1472. godine, u službi njegovog sina, hercega Vlatka Kosače. Najverovatnije je te godine prešao u Italiju i nastanio se u Padovi. Tamo je, 21. marta 1475. godine, sastavio testament iz koga se ponešto doznaje o uslovima u kojima je živeo i o članovima njegove porodice, kojima zaveštava svoju ne malu imovinu. Na nekom od evropskih dvorova Pribislav Vukotić proizveden je u viteza, a takođe je bio i nosilac visokog ordena Zmajevog reda.

Iz knjige: „Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele“, Beograd, 1991; autor knjige je Pavle Ivić koji je knjigu prvi put objavio 1919. godine, a mi smo se za potrebe sajta koristili izdanje koje su dopunili i priredili grupa autora.

PRIREDIO: Boris Radaković 

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Hum Srednji vijek